Lediga jobb som Specialpedagog i Hallstahammar

Se lediga jobb som Specialpedagog i Hallstahammar. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Hallstahammar som finns hos arbetsgivaren.

Specialpedagog inom förskolan till central barn- och elevhälsa

Ansök    Nov 8    Hallstahammars kommun    Specialpedagog
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög k... Visa mer
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.

Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.

Du kommer att tillhöra enheten Centrala barn- och elevhälsan som är organisatoriskt placerad övergripande i barn- och utbildningsförvaltningen. Enheten består av 11 medarbetare med uppdrag i förskola och grundskola. På enheten finns psykologer, logopeder, speciallärare, skolsköterskor och skolläkare. Du kommer att ingå i en mycket välfungerade arbetsgrupp. Handledning av psykolog sker regelbundet för förskolans barnhälsa.

ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag är att tillsammans med rektorer och personal i kommunens förskolor arbeta med förhållningssätt och pedagogiska metoder där alla barn ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin utveckling. Detta sker t.ex. via handledning, utbildning och deltagande i förskolans systematiska kvalitetsarbete.

När barn i förskolan trots anpassningar och stöd är i behov av ett särskilt stöd så är du med och kartlägger lärmiljö och metoder, träffar vårdnadshavare och andra samverkansparter, så som Habiliteringscentrum, Mottagningen för tidiga insatser, barnhälsovården m.fl.. Tillsammans hittar ni stödjande insatser som du sedan stöttar pedagogerna i att använda.

Du dokumenterar dina insatser i vårt elevhälsosystem Prorenata. Du kommer att arbeta nära tillsammans med logoped.

Du kommer att delta i länsövergripande nätverk för specialpedagoger i förskolan.

KVALIFIKATIONER
- Erfarenhet av arbete i förskolan
- God kunskap om förskolans uppdrag och läroplan
- Legitimerad förskollärare
- Specialpedagogexamen/speciallärare

Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil.

ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Specialpedagog/speciallärare

Ansök    Maj 18    Hallstahammars kommun    Specialpedagog
ARBETSUPPGIFTER Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en v... Visa mer
ARBETSUPPGIFTER
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.

Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.

Som anställd i kommunens skolor är du en del av vårt mål att alla elever ska bli sitt bästa jag och ges de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Lindboskolan är en av tre F 6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan som är inrymd i rustade lokaler och har drygt 470 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns även tre fritidshemsavdelningar.
Till varje klassrum finns ett grupprum och skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med inbjudande lekmaterial.
Klass F - 2 jobbar i ett nära samarbete med våra fritidshem i skolsamverkan där fritidspedagogerna går in i klasserna och ansvarar för olika aktiviteter.
Lindboskolan bedriver ett aktivt elevhälsoarbete där vårt elevhälsoteam med specialpedagoger, kurator, skolsköterska och rektorer handleder personalen i det dagliga arbetet.
Vi arbetar ständigt för att utveckla vår lärmiljö och anpassa den till varje elevs inlärningsbehov.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog/speciallärare. Du kommer att ingå i ett resursarbetslag med flera olika professioner och dina närmsta kollegor är två specialpedagoger som har arbetat länge på skolan. I ditt arbete ingår att vara en del av elevhälsan, dokumentation samt undervisning. Vi har delat upp skolans elever mellan oss specialpedagoger och följer eleverna från förskoleklass upp till åk sex för att skapa kontinuitet. Om du har ett särskilt intresse och kunnande i matematik är det ett plus. Som person är du lugn, trygg och utåtriktad. Du har förmåga att skapa en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till motivation och lärande. Du agerar utifrån skolans mål och policy och lägger stor vikt vid kollegial samverkan. Givetvis har du en förmåga att se möjligheter och lösningar och är inte rädd för att komma med egna idéer. Du kommunicerar och samarbetar med kollegor, elever och föräldrar på ett sätt som bygger på goda relationer.

Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas innan anställning. Rekryteringsprocessen kommer att ske fortlöpande. Visa mindre

Specialpedagog / speciallärare med intresse för kvalitetsarbete

Ansök    Aug 9    Hallstahammars kommun    Specialpedagog
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög k... Visa mer
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.

Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.

Hallstahammars kommuns grundskolor är i ett spännande skede i vårt arbete mot att #allaskalyckas. Vi har under de senaste åren utvecklat vårt kvalitetsarbete inom elevhälsan och har tydligt sett inom vilka områden vi behöver rikta insatser. Likvärdighet och kvalitet går hand i hand och det närmaste läsåret kommer vi satsa stort på att ytterligare spetsa oss.
Vi har anställt en Språk-läs- och skrivutvecklare och behöver nu komplettera vår insats med två specialpedagoger som är inriktade på insatser där vi ser att respektive skola har behov av. Behovsanalys sker via obligatoriska kartläggningar och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Vi har idag elevhälsoteam på varje skola som har alla lagstadgade professioner samt socialpedagog/ elevhälsocoach. I vår centrala organisation finns också en logoped.

ARBETSUPPGIFTER
- Vara ett processtöd till rektor och elevhälsoteam ute på kommunens alla grundskolor.
- Arbeta över hela kommunen och gemensamt med rektorer och central barn-och elevhälsa.
- Utifrån behov bistå med handledning och fortbildning av medarbetare i våra grundskolor.
- Bistå skolorna i insatser kopplat till analyser av obligatoriska kartläggningarKVALIFIKATIONER
- specialpedagogexamen/ speciallärarexamen mot grundskola
- grundskollärarexamen, gärna i svenska och/eller matematik
- stort intresse för kvalitetsarbete samt skolutveckling
- god digital kompetens
- erfarenhet av att arbeta övergripande i exempelvis central elevhälsa är meriterande.
- egenskaper som mod, lyhördhet och nyfikenhet. Mod för att du ska kunna utmana andra kollegor i tankar och arbetssätt. Nyfiken och lyhörd för att du ska kunna lyssna in och ta till dig hur de arbetar idag och ha den utgångspunkten i diskussioner och lärande samtal.


ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Lindboskolan söker specialpedagog/speciallärare

Ansök    Mar 16    Hallstahammars kommun    Specialpedagog
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög k... Visa mer
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.

Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.

Som anställd i kommunens skolor är du en del av vårt mål att alla elever ska bli sitt bästa jag och ges de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Lindboskolan är en av tre F-6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan är inrymd i rustade lokaler och har drygt 460 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns även tre fritidshemsavdelningar.
Till varje klassrum finns ett tillhörande grupprum och skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med inbjudande lekmaterial.
Klass F-2 jobbar i ett nära samarbete med våra fritidshem i skolsamverkan där fritidspedagogerna går in i klasserna och ansvarar för olika aktiviteter.
Lindboskolan bedriver ett aktivt elevhälsoarbete där vårt elevhälsoteam med specialpedagoger, kurator, skolsköterska och rektorer handleder personalen i det dagliga arbetet.
Vi arbetar ständigt för att utveckla vår lärmiljö och anpassa den till varje elevs inlärningsbehov.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i ett resursarbetslag med flera olika professioner och dina närmsta kollegor är två specialpedagoger som har arbetat länge på skolan. I ditt arbete ingår att vara en del av elevhälsan, dokumentation samt undervisning. Om du har ett särskilt intresse och kunnande i matematik är det ett plus. Som person är du lugn, trygg och utåtriktad. Du har förmåga att skapa en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till motivation och lärande. Du agerar utifrån skolans mål och policy och lägger stor vikt vid kollegial samverkan. Givetvis har du en förmåga att se möjligheter och lösningar och är inte rädd för att komma med egna idéer. Du kommunicerar och samarbetar med kollegor, elever och föräldrar på ett sätt som bygger på goda relationer.
.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog/speciallärare. Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas innan anställning. Rekryteringprocessen sker fortlöpande. Tjänsten kommer att tillsättas efter erforderliga beslut.


ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Specialpedagog till förskolan

Ansök    Jan 18    Hallstahammars kommun    Specialpedagog
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden. Hos oss får du kompetensutveckling, subventionerad friskvård, badkort, företagshälsovård och möjlighet till fler semesterdagar. Vi arbetar och samverkar för att erbjuda våra anställda en mycket god arbetsmiljö. ARBETSUPP... Visa mer
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.

Hos oss får du kompetensutveckling, subventionerad friskvård, badkort, företagshälsovård och möjlighet till fler semesterdagar. Vi arbetar och samverkar för att erbjuda våra anställda en mycket god arbetsmiljö.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog kommer du att vara ett viktigt inslag i förskolan och den pedagogiska verksamheten samtidigt som du ser varje barns behov och arbetar för ett inkluderade arbetssätt. Du ska få pedagogerna att öka sin förståelse för barnets behov och utveckling genom att vara en kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor. Du ska också ge stöd i att utveckla utbildningen och skapa lärmiljöer där utveckling och lärande främjar alla barn.

Som specialpedagog kartlägger du möjligheter och utmaningar i lärmiljön på organisation-, grupp- och individnivå och är ansvarig för de anpassningar som behöver göras. Specialpedagogen medverkar i förskolornas utvecklingsarbete och bidrar till fördjupad kompetensutveckling av förskolans personal.

Du kommer att ingå i etablerade samarbeten med områdeschef, rektorer och i ett gemensamt team med grundskolans elevhälsoteam. Där ingår även en till specialpedagog som arbetar mot förskolan. I samverkan med rektorerna ansvarar du för att utveckla och driva vårt värdegrundsarbete.

Du har ett professionellt förhållningssätt. Du ska arbeta för respektfulla möten med barn och vuxna. Du kommer att handleda arbetslag, samt möta barn och vårdnadshavare. Fokus är alla barns rätt till utveckling. Du har en vilja att driva förskolans verksamhet mot god måluppfyllelse. Du är en person som har god samarbetsförmåga, tar ansvar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är strukturerad och självständig, analytisk och utvecklingsinriktad och har en förmåga att arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt. Du har en helhetssyn på verksamheten, med en strävan mot en god måluppfyllelse där alla barn får möjlighet att lyckas.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har förskollärarlegitimation och specialpedagogexamen.

Utbildning inom Vägledande samspel/ICDP är meriterande. Hallstahammars kommun förskolor har sedan många år arbetat med värdegrundsarbetet ICDP/ Vägledande samspel och utbildar medarbetare kontinuerligt inom den egna organisationen.

Du ska ha god IT-kompetens och förmåga att använda program och system av vikt för förskolans verksamhet.

Handledarutbildning är meriterande

Du behöver ha B-körkort och tillgång till bil eftersom våra förskolor ligger utspritt.

Utdrag ut belastningsregistret ska uppvisas innan anställningsavtal ingås.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Specialpedagog/ speciallärare till Nibbleskolan

Ansök    Okt 26    Hallstahammars kommun    Specialpedagog
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden. ARBETSUPPGIFTER Som Specialpedagog/ speciallärare på Nibbleskolan får du arbeta brett och varierat i alla åldrar från årskurs F- 6. Vi är en stor skola med 500 elever och har därför förmånen att ha många olika kompetens... Visa mer
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.ARBETSUPPGIFTER
Som Specialpedagog/ speciallärare på Nibbleskolan får du arbeta brett och varierat i alla åldrar från årskurs F- 6. Vi är en stor skola med 500 elever och har därför förmånen att ha många olika kompetenser tillgängliga under skoldagen.
Du är en naturlig del av vårat Elevhälsoteam där flera kompetenser samverkar för att alla elever ska få bli sitt bästa jag. Elevhälsoteamet träffas regelbundet och tillsammans driver vi vårat gemensamma arbete mot att bli mer främjande och förebyggande. Som ett led i detta består dina arbetsuppgifter till största del av att handleda lärare och arbetslag mot att vidareutveckla tillgängligheten i vår undervisning. Du driver även elevhälsans arbete framåt och ansvarar för att dokumentation såsom åtgärdsprogram, pedagogisk kartläggning och övriga administrativa uppgifter genomförs. En del av din tid kommer att fokusera på insatser i årskurs 4-6.
Du som söker denna tjänst tycker om att arbeta tillsammans med andra kompetenser inom skolan och ser det som något positivt och utvecklande. Du är kommunikativ och har lätt för att föra ut dina budskap såväl i samtal som i information till flera. Att arbeta systematiskt ser du som en självklarhet i ditt arbete då tydlighet och vetenskaplig grund är en självklarhet för att nå hög måluppfyllelse.
Tjänsten är en semestertjänst för att vi ska kunna samverka på bästa sätt inom elevhälsoteamet.
Rekryteringen sker fortlöpande och kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.KVALIFIKATIONER
Du ska vara utbildad speciallärare eller specialpedagog. Flerårig erfarenhet av arbete med elever i år 1-6 är en stor fördel.

Avgörande att utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan anställning, samt lärarlegitimation.


ÖVRIGT
Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Specialpedagog till förskolan

Ansök    Okt 27    Hallstahammars kommun    Specialpedagog
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden. I Hallstahammars kommuns förskolor finns en mångfald av olika pedagogiska upplägg för att stimulera barns vetgirighet och utveckling. I denna funktion har du möjlighet att vara med att driva verksamhetsutveckling med kolleg... Visa mer
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.

I Hallstahammars kommuns förskolor finns en mångfald av olika pedagogiska upplägg för att stimulera barns vetgirighet och utveckling. I denna funktion har du möjlighet att vara med att driva verksamhetsutveckling med kollegor och engagerad ledning. Hallstahammars kommun har sedan många år arbetat med värdegrundsarbetet ICDP.

Hos oss får du kompetensutveckling, subventionerad friskvård, badkort, företagshälsovård och möjlighet till fler semesterdagar. Vi arbetar och samverkar för att erbjuda våra anställda en mycket god arbetsmiljö.


ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog kommer du att vara ett viktigt inslag i förskolan och den pedagogiska verksamheten samtidigt som du ser varje barns behov och arbetar för ett inkluderade arbetssätt. Du ska få pedagogerna att öka sin förståelse för barnets behov och utveckling genom att vara en kvalificerad samtalspartner i specialpedagogiska frågor. Du ska också ge stöd i att utveckla utbildningen och skapa lärmiljöer där utveckling och lärande främjar alla barn.

Som specialpedagog kartlägger du möjligheter och utmaningar i lärmiljön på organisation-, grupp- och individnivå och är ansvarig för de anpassningar som behöver göras. Specialpedagogen medverkar i förskolornas utvecklingsarbete och bidrar till fördjupad kompetensutveckling av förskolans personal.

Du kommer att ingå i etablerade samarbeten med områdeschef, rektorer och i ett gemensamt team med grundskolans elevhälsoteam. I samverkan med rektorerna ansvarar du för att utveckla och driva vårt värdegrundsarbete.

Du har ett professionellt förhållningssätt. Du ska arbeta för respektfulla möten med barn och vuxna. Du kommer att handleda arbetslag, samt möta barn och vårdnadshavare. Fokus är alla barns rätt till utveckling. Du har en vilja att driva förskolans verksamhet mot god måluppfyllelse. Du är en person som har god samarbetsförmåga, tar ansvar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är strukturerad och självständig, analytisk och utvecklingsinriktad och har en förmåga att arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt. Du har en helhetssyn på verksamheten, med en strävan mot en god måluppfyllelse där alla barn får möjlighet att lyckas.


KVALIFIKATIONER
Du som söker har förskollärarlegitimation och specialpedagogexamen.

Utbildning inom Vägledande samspel/ICDP är meriterande. Hallstahammars kommun förskolor har sedan många år arbetat med värdegrundsarbetet ICDP/ Vägledande samspel och utbildar medarbetare kontinuerligt inom den egna organisationen.

Då Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökanden med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Du ska ha god IT-kompetens och förmåga att använda program och system av vikt för förskolans verksamhet.

Handledarutbildning är meriterande

Du behöver ha B-körkort och tillgång till bil eftersom våra förskolor ligger utspritt.

Utdrag ut belastningsregistret ska uppvisas innan anställningsavtal ingås.

ÖVRIGT
Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Specialpedagog till förskolan

Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden. I Hallstahammars kommuns förskolor finns en mångfald av olika pedagogiska upplägg för att stimulera barns vetgirighet och utveckling. I denna funktion har du möjlighet att vara med att driva verksamhetsutveckling med kolleg... Visa mer
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.

I Hallstahammars kommuns förskolor finns en mångfald av olika pedagogiska upplägg för att stimulera barns vetgirighet och utveckling. I denna funktion har du möjlighet att vara med att driva verksamhetsutveckling med kollegor och engagerad ledning. Hallstahammars kommun har sedan många år arbetat med värdegrundsarbetet ICDP.

Hos oss får du kompetensutveckling, arbetskläder, subventionerad friskvård, badkort, företagshälsovård och möjlighet till fler semesterdagar. Vi arbetar och samverkar för att erbjuda våra anställda en mycket god arbetsmiljö. Om du är nyutexaminerad erbjuds du en mentor för att lättare komma in i din yrkesroll.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog är du en viktig del i förskolans verksamhet. I din roll tillför du en kompetens för kommunens förskolebarn och i synnerhet barn i behov av särskilt stöd. Du bidrar till att barnen, med hänsyn till sina egna förutsättningar och behov utvecklas så långt som möjligt.

Du kommer att ingå i etablerade samarbeten med områdeschef, förskolechefer, och ytterligare en specialpedagog. . Tillsammans med befintlig specialpedagog och i samverkan med förskolecheferna ansvarar du för att utveckla och driva vårt värdegrundsarbete/likabehandlingsarbete med stöd av FN:s barnkonvention och det värdegrundsbaserade förhållningssättet Vägledande samspel / ICDP framåt.

Du har ett professionellt förhållningssätt. Du ska arbeta för respektfulla möten med barn och vuxna. Fokus är alla barns rätt till utveckling. Du har en vilja att driva förskolans verksamhet mot god måluppfyllelse. Du är en person som har god samarbetsförmåga, tar ansvar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är strukturerad och självständig, analytisk och utvecklingsinriktad och har en förmåga att arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt. Du har en helhetssyn på verksamheten, med en strävan mot en god måluppfyllelse där alla barn får möjlighet att lyckas.

KVALIFIKATIONER
Legitimation för att undervisa i förskolan

Specialpedagogexamen

Meriterande med utbildning inom ICDP. Hallstahammars kommuns förskolor har sedan många år arbetat med värdegrundsarbetet ICDP/ Vägledande samspel och utbildar medarbetar kontinuerligt inom den egna organisationen.

Då Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökanden med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Förmåga att använda program och system av vikt för förskolans verksamhet.

B-körkort

ÖVRIGT
Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Samordnande specialpedagog

Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden. Hallstahammars kommun har tre F-6 skolor och en 7-9 skola samt grundsärskola i Hallstahammars tätort och en F-6 skola i Strömsholm, en F-3 skola samt en 4-9 skola i Kolbäck. Tillsammans arbetar vi med målet att alla elever... Visa mer
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.

Hallstahammars kommun har tre F-6 skolor och en 7-9 skola samt grundsärskola i Hallstahammars tätort och en F-6 skola i Strömsholm, en F-3 skola samt en 4-9 skola i Kolbäck. Tillsammans arbetar vi med målet att alla elever ska lyckas.

I Hallstahammars kommun finns möjligheten att söka friskvårdsbidrag samt att vi erbjuder våra tillsvidareanställda badkort på våra kommunala badanläggningar. Vi arbetar och samverkar för att erbjuda våra anställda en mycket god arbetsmiljö


ARBETSUPPGIFTER
Till Hallstahammars grundskolor och grundsärskolas centrala elevhälsa söker vi nu en samordnande specialpedagog/speciallärare som i nära samarbete med våra skolpsykologer och logopeder är med och vidareutvecklar vårt elevhälsoarbete. Hallstahammars skolor är just nu inne i ett spännande utvecklingsarbete, vilket innebär ett ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete med tillgänglig lärmiljö och undervisning samt satsning på arbetet med ledning och stimulans.
Arbetet kommer till stor del att vara av handledande och rådgivande karaktär gällande pedagogiska frågor. Arbetet bedrivs på uppdrag från områdeschef och rektorsgruppen. Du samverkar med skolornas elevhälsoteam, speciallärares/specialpedagogers nätverk och med andra aktörer såväl internt som externt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagog/speciallärare med handledning i din utbildning. Du arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, är väl förankrad i skolans styrdokument, kunskapssyn och värdegrundsuppdrag. Du ser möjligheter att utveckla undervisningen tillsammans med pedagogerna, har fokus på en tillgänglig lärmiljö och att utveckla verksamheten på organisations- och gruppnivå för att främja varje elevs utveckling och lärande. Du har förmåga och viljan att samarbeta med andra, men kan också arbeta självständigt. Du är bra på att bedöma och analysera olika problemfrågeställningar samt förmår prioritera och avgränsa ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid ett väl fungerande samarbete med elever, vårdnadshavare och pedagoger för att bidra till en god samverkanskultur. Vi värdesätter att du har ett stort engagemang och intresse att göra skillnad för våra elever. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och stresstålig. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Då arbetet innebär resor inom kommunen behöver du ha körkort.
Då Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökanden med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.


ÖVRIGT
Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Specialpedagog till förskolan

Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden. I Hallstahammars kommuns förskolor finns en mångfald av olika pedagogiska upplägg för att stimulera barns vetgirighet och utveckling. I denna funktion har du möjlighet att vara med att driva verksamhetsutveckling med kolleg... Visa mer
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.

I Hallstahammars kommuns förskolor finns en mångfald av olika pedagogiska upplägg för att stimulera barns vetgirighet och utveckling. I denna funktion har du möjlighet att vara med att driva verksamhetsutveckling med kollegor och engagerad ledning. Hallstahammars kommun har sedan många år arbetat med värdegrundsarbetet ICDP.

Hos oss får du kompetensutveckling, arbetskläder, subventionerad friskvård, badkort, företagshälsovård och möjlighet till fler semesterdagar. Vi arbetar och samverkar för att erbjuda våra anställda en mycket god arbetsmiljö.ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog är du en viktig del i förskolans verksamhet. I din roll tillför du en kompetens för kommunens förskolebarn och i synnerhet barn i behov av särskilt stöd. Du bidrar till att barnen, med hänsyn till sina egna förutsättningar och behov utvecklas så långt som möjligt.

Du kommer att ingå i etablerade samarbeten med områdeschef, förskolechefer, och ytterligare en specialpedagog. Tillsammans med befintlig specialpedagog och i samverkan med förskolecheferna ansvarar du för att utveckla och driva vårt värdegrundsarbete/likabehandlingsarbete med stöd av FN:s barnkonvention och det värdegrundsbaserade förhållningssättet Vägledande samspel / ICDP framåt.

Du har ett professionellt förhållningssätt. Du ska arbeta för respektfulla möten med barn och vuxna. Fokus är alla barns rätt till utveckling.
Du har en vilja att driva förskolans verksamhet mot god måluppfyllelse. Du är en person som har god samarbetsförmåga, tar ansvar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är strukturerad och självständig, analytisk och utvecklingsinriktad och har en förmåga att arbeta med flera arbetsuppgifter samtidigt. Du har en helhetssyn på verksamheten, med en strävan mot en god måluppfyllelse där alla barn får möjlighet att lyckas.

KVALIFIKATIONER
Legitimation för att undervisa i förskolan

Specialpedagogexamen

Meriterande med utbildning inom ICDP. Hallstahammars kommun förskolor har sedan många år arbetat med värdegrundsarbetet ICDP/ Vägledande samspel och utbildar medarbetar kontinuerligt inom den egna organisationen.

Då Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökanden med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Förmåga att använda program och system av vikt för förskolans verksamhet.

B-körkort krävs.


ÖVRIGT

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Visa mindre

Engagerad speciallärare / specialpedagog sökes

Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden. Vill du vara med och göra skillnad? Nu har du chansen att komma till en skola som har eleven i fokus. Vilka är vi? Näslundskolan är en F-6 skola med cirka 190 elever. Vi har i dagsläget vår verksamhet förlagd på Fredhemsk... Visa mer
Hallstahammar är en liten kommun med stora möjligheter där du som medarbetare är en viktig del av någonting större. Du är med och skapar en kommun där utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.

Vill du vara med och göra skillnad?
Nu har du chansen att komma till en skola som har eleven i fokus.

Vilka är vi?
Näslundskolan är en F-6 skola med cirka 190 elever. Vi har i dagsläget vår verksamhet förlagd på Fredhemskolan i centrala Hallstahammar. Vi är ca 30 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge våra elever bästa möjliga skolgång. För oss är det självklart med kvalitet i verksamheten och samarbetet med hemmet är viktigt för att stötta eleverna på deras kunskapsresa genom livet. Vi uppmuntrar elevernas nyfikenhet och kreativitet och ser till varje individs förutsättningar. Personalen har elevernas bästa för ögonen i både planerandet och genomförandet av verksamheten. Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande arbete i ett öppet arbetsklimat där du kan bidra med nya idéer, positiva tankar och kreativa lösningar.

Näslundskolans målsättning är:
*Alla elever ska lyckas att bli sitt bästa jag!
*Alla barn är allas barn!
*Alla pedagoger är allas pedagoger!
*Alla ska känna trygghet, nyfikenhet och lust att lära!
*Alla ska känna studiero och nå hög måluppfyllelse!


ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter består av att planera och bedriva specialundervisning med tillhörande dokumentation och bedömning. Du kan även komma att delta i andra aktiviteter som tex pedagogisk lunch och rastvärdsverksamhet. Du deltar tillsammans med dina kollegor i pedagogiska satsningar och diskussioner som innebär kollegialt lärande. Det ingår också i ditt uppdrag att vara en del av elevhälsan på skolan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill vara med och se alla elever lyckas, och kommande läsår söker vi DIG som helst arbetar med specialundervisning och specialpedagogiska uppdrag.

Det är meriterande att du har vana av att skriva pedagogiska kartläggningar, bildstöd som t.ex. Inprint och har en LOGOS-kompetens.

Du arbetar gärna med elever både enskilt och i mindre grupper och i samarbete med klasslärarna planerar och genomför ni den undervisning som gagnar eleven bäst mot ökad måluppfyllelse.

Du ser fördelar med att vara ett team runt eleverna när det gäller allt från undervisning, bedömning till social utveckling och du tycker att det är viktigt att skapa goda relationer med eleverna och ser varje individs behov som en utmaning. Du är en tydlig ledare och har ett bemötande som är inkluderande och du ser till alla elever får ta del av en tillgänglig undervisning.

Lärarlegitimation krävs.ÖVRIGT
Hallstahammars kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.

Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.

För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på nedanstående länk.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Visa mindre